A Tràmit Pinos Assessors entenem la fiscalitat com un dels punts més rellevants a tenir en compte en qualsevol empresa. L’experiència ens ha demostrat que resulta una part essencial quant al bon desenvolupament del seu negoci; és crucial per a aconseguir la consecució d’objectius a mitjà i llarg termini; i també creiem que l’única manera de fer-ho bé és amb la nostra experiència professional, sent constant i posant molta atenció a tots els detalls. Per a això, és necessari anar de la mà amb autèntics professionals de l’assessoria fiscal com els que trobarà en la nostra assessoria.

Tràmit Pinos Assessors, la seva assessoria fiscal de referència

Sol·licita més informació

Els nostres serveis com a assessoria fiscal de Manresa

 • Altes d’empreses.
 • Declaracions trimestrals (I.V. A., pagaments fraccionats, retencions sobre arrendaments, operacions intracomunitàries,etc )
 • Declaració de les altes, baixes i modificacions del cens.
 • Impost sobre transmissions patrimonials.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Assistència i representació enfront d’una inspecció d’hisenda.
 • Confecció i presentació del resum anual del V. A., operacions amb tercers…
 • Sol·licitud d’ajornament en el pagament d’impostos.
 • Impost de societats.
 • Imposat IRPF trimestral.
 • Altes / Baixes fiscals IAE (Impost d’activitats Econòmiques)
 • Assessorament en expedients concursals.
 • Altres temes a concretar segons casos oberts amb els clients.
 • Gestió patrimonial.
 • Assessoria financera.
Sol·licita més informació