A Tràmit, Assessoria Tècnica, creiem que un dels punts més rellevants a tenir en compte és la fiscalitat a nivell d’empresa. És una part essencial per a un bon desenvolupament de projecte i consecució dels objectius d’aquí que requereixi experiència atenció al detall i constància.

Els nostres serveis d’assessoria fiscal són els següents:

 • Altes d’empreses.
 • Declaracions trimestrals. (I.V.A, pagaments fraccionats, retencions sobre arrendaments, operacions intracomunitàries etcètera.)
 • Declaració de la renda.
 • Altes, baixes i modificacions del cens.
 • Impost sobre transmissions patrimonials.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Assistència i representació davant la inspecció d’hisenda.
 • Confecció i presentació del resum anual de l’ I.V.A, operacions amb tercers…
 • Sol·licitud d’aplaçament en el pagament d’impostos.
 • Impost sobre societats.
 • Impost IRPF trimestral.
 • Altes/baixes fiscals IAE ( Import Activitat Econòmica.)
 • Assessorament en expedients concursals.
 • Altres temes a concretar segons casos oberts amb els clients.
Sol·licita més informació

“Més de 25 anys assessorant, acompanyant i compartint coneixement i experiència professional amb els nostres clients.”

Tràmit Assessors laborals_ general

Tràmit Assessoria Tècnica, comptem amb l’experiència necessària per poder oferir-li un assessorament de confiança i adhoc.

Si tenen alguna consulta sobre els nostres serveis, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Els atendrem amb la màxima discreció i professionalitat!