L’assessorament jurídic és una altra de les especialitats de Tràmit Pinos. Sempre hem cregut que un bon assessor jurídic és determinant per a obtenir els resultats esperats i més beneficiosos en qualsevol situació. Per a això, resulta crucial comptar amb un equip de professionals que es coneguin la llei com el palmell de la seva mà. Això és precisament el que podem oferir-li des de la nostra assessoria. Disposem d’un equip jurídic especialitzat en cadascun dels camps i serveis que oferim. Només ha d’explicar-nos que és el que necessita i ens posarem a treballar des del primer minut. Som el servei professional d’assessorament jurídic a Manresa que està buscant.

Assessorament jurídic a Manresa: Tràmit Pinos és el millor que pugui trobar per a la seva empresa

Sol·licita més informació

Quins serveis podem oferir-li com els seus assessors jurídics?

  • Dret civil: branca del dret encarregada de regular l’estat civil de les persones, la propietat privada o intel·lectual i els altres drets, així com les obligacions, contractes, relacions de família i les herències o successions. Estem especialitzats en Dret de Família i successions i contractes (separacions, divorci, herència, incapacitacions arrendament i reclamació quantitat)
  • Dret laboral: RH, conflictes laborals, acomiadaments, sancions, ERE, convenis col·lectius… i en definitiva tot el relacionat amb l’àmbit laboral ja sigui en lseva relació amb les persones o amb les administracions
  • Dret mercantil: Creació d’empreses, societats mercantils, contractes mercantils.
  • Mediació: mètode alternatiu de resolució de conflictes a partir del diàleg i la comunicació entre les parteix, ja sigui per àmbit privat (relacions familiars, de parella, herències, veïnatge…etc ) o públic ( entre particulars i l’administracions en tots els àmbits. El procés de medicació s’aconsella especialment per a aquells conflictes en què les parts han de continuar mantenint una relació afectiva, social o econòmica.
Sol·licita més informació