A Tràmit Pinos creiem que la comptabilitat financera és la base des de la qual poder prendre decisions en qualsevol empresa. L’experiència ens ha demostrat que resulta de vital importància portar-la al dia i rebre un assessorament expert per part de bons professionals com nosaltres.

La comptabilitat financera és el motor regulador i la balança de qualsevol empresa

Sol·licita més informació

Quins serveis oferim quant a la comptabilitat?

Trámit Pinos ofereix una llarga llista de serveis comptables amb els quals pot comptar si ho necessita:

  • Confecció de llibres comptables.
  • Confecció de balanços (sumes i saldos, pèrdues i guanys, situació…).
  • Legalització de llibres.
  • Elaboració de comptes anuals i presentació al registre mercantil.
  • Confecció i pagament de l’impost de societats
  • Elaboració de la memòria anual de la societat
  • Assessorament general adequat per a cas concret en funció del tipus d’empresa
  • Altres temes a concretar segons els casos oberts amb els clients.
Sol·licita més informació!