La comptabilitat és el motor regulador i la balança que demostra, a qualsevol empresa, quina és la seva realitat i la base des de la que poder prendre decisions. Per això, resulta de vital importància dur-la al dia i rebre un assessorament expert i contrastat, basat, sobretot, en l’experiència.

Els serveis de comptabilitat que oferim són:

  • Confecció de llibres comptables.
  • Confecció de balanços (sumes i saldos, pèrdues i guanys, situació, etcètera.)
  • Legalització de llibres.
  • Elaboració dels comptes anuals i presentació al registre mercantil.
  • Confecció i pagament de l’impost sobre societats.
  • Elaboració de la memòria anual de la societat.
  • Assessorament.
  • Altres temes a concretar segons els casos oberts amb els clients.
Sol·licita més informació

“Més de 25 anys assessorant, acompanyant i compartint coneixement i experiència professional amb els nostres clients.”

Tràmit Assessors laborals_ general

Tràmit Assessoria Tècnica, comptem amb l’experiència necessària per poder oferir-li un assessorament de confiança i adhoc.

Si tenen alguna consulta sobre els nostres serveis, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

Els atendrem amb la màxima discreció i professionalitat!